Deutsch | English | Svenska | Dansk

TropalKund:
Tropal Spedition

Uppgift:
Att lansera Tropal, Tysklands största handlare med konstgjorda plantor, granar och större dekorationsmaterial, i Skandinavien.

Metod:
Skapa en positionering, anpassa reklammedium, organisera och utveckla en kundtjänst, kundservice i Sverige samt utföra marknadsföringsåtgärder som t.ex. regelbundna mailing-aktioner.

Resultat:
Öppnandet av en ny marknad, varumärkesetablering och -kännedom på den skandinaviska marknaden, anslutandet av nya kunder.
Mailingaktion Deutschland
Mailingaktion Schweden
Anzeige
Homepage
Anzeige Schweden