Deutsch | English | Svenska | Dansk

Kommunikationsområden


Affärskommunikation: tack vare vårt breda kunnande har vi kapacitet att ta oss an alltifrån helhetsuppdrag – från idé och strategi till färdig lösning – till optimering och förädling av redan befintliga kommunikationsstrategier. Oavsett var i dessa processer vi möter våra kunder är den övergripande målsättningen densamma: att maximera nyttan av och lönsamheten i de genomförda insatserna.

Public affairs: vi hjälper våra kunder att bedriva opinionsarbete inriktat mot offentliga institutioner. Genom vårt breda kontaktnätverk inom både politik, media och kultur har vi möjlighet att aktivt och effektivt verka för att specifika frågor och teman förs upp på den offentliga agendan.

Affärsrådgivning: vår verksamhet i Berlin, kombinerat med byråns skandinaviska DNA, gör oss till en kompetent samtals- och samarbetspartner i frågor som rör svenska företags marknadsintroduktion i Tyskland, och vice versa. Med sammansättning av bland annat tyska och svenska medarbetare säkerställer vi att de kulturella och affärsmässiga skillnader, som ofta medför problem i internationella samarbeten, istället kan vändas till positiva möjligheter.

Kampanjer
- Annonser
- PR-arbete
- Kampanjhemsidor
- Flernivåinsatser med unika sammansättningar av kommunikationsslag
- Opinionsbildning gentemot offentliga institutioner
- Profilprodukter och Give-Aways

Events
- Utställningar
- Seminarier
- Get-togethers
- Mässmontrar
- Pressträffar och presskonferenser

Corporate Identity
- Utveckling och genomförande av grafiska profiler, inklusive logotyper
- Framtagning av grafiska riktlinjer
- Strategisk och grafisk utveckling av hemsidor

Uppdragspublicering
- Utvärdering och redaktionell/grafisk rådgivning
- Redaktörskap
- Magasin och E-magasin
- Nyhetsbrev (digitala och fysiska)
- Broschyrer och informationsmaterial
- Prospekt
- Böcker
- Kataloger

Digital kommunikation
- Rådgivning och strategi för kommunikation i sociala medier - och Internetnärvaro
- Image- och annonseringsfilmer för webb
- Redaktionellt underhåll och fortlöpande textproduktion för - webben