Deutsch | English | Svenska | Dansk

Young TrendsKund:
Europarådet, Föreningen Young Trends

Uppgift:
Att uppmuntra ett internationellt och interkulturellt utbyte av politiska och sociala idéer mellan unga européer.

Metod:
En plattform utvecklas, som använder konst, kultur, design, mode och musik som ett gemensamt språk för ett utbyte mellan olika politiska och sociala lager. Det för Youngtrends ovanliga området fungerar som en Trojansk häst för att närma unga människor till politiska och sociala frågeställningar över dessa temaområden. Ur projekt från tidigare år finns en DVD-kompilation under temat experimentell kortfilm som är ett resultat från de ungdomsseminarier som hållits i samband med den tyska enhetsdagen.

Resultat:
En ny publik skapades inom unga samhällskretsar, med liten eller ingen tillgång till sociala och politiska ämnen på andra sätt.
Screenshot
Screenshot
Screenshot