Deutsch | English | Svenska | Dansk

Utställning 20 års BMUKund:
Bundesumweltministerium / Johanssen + Kretschmer Strategisk Kommunikation

Uppgift:
Fotografier från BMU:s 20-åriga verk ska presenteras på ett spännande vis.

Metod:
Istället för vanliga fotoramar används effektfulla pelare med ljuslådor. Vanliga bilder får på så sätt en annan dimension och utställningen blir tredimensionell. Genom ovanliga ljussättningar och perspektiv uppstår ett dramatiskt uttryck.

Resultat:
En oförglömlig utställning, vars dimension och singularitet gestaltar BMU.
Exhibition
Exhibition
Exhibition