Deutsch | English | Svenska | Dansk

NORD


Kund:
Nordiska Ministerrådet bl.a.

Uppgift:
Att presentera och förmedla ung, urban kultur från de nordiska länderna till den tyska publiken.

Metod:
En kulturplattform, som sedan 2004 vid offentliga events, på Internet och i vårt för ändamålet publicerade tidning presenterar ny skandinavisk design och kultur. Ett forum som visar att det finns mer än älgar och knäckebröd i Skandinavien.

Resultat:
Det kulturella utbytet bidrar med en nationsprofilering och skapar en nyanserad bild av Skandinavien. Skandinavien kommer längre in i medvetandet hos den unga målgruppen.

Partner:
Nordiska Ministerrådet, Nordiska kulturfonden, Norska och Svenska ambassaden, Deutsche Bahn m.fl.
NORD FILM
Infokit 2006
T-Shirt (Merchandising)
Infokit 2006