Deutsch | English | Svenska | Dansk

Double Bubble


Kund:
Europeiska Kommissionen

Uppgift:
Att väcka intresse för det tyska, svenska, norska, danska och isländska språket. Målgruppen är unga människor upp till 30 år samt unga familjer.

Metod:
Med moderna marknadsföringsmetoder ska unga människor utanför skolsammanhang konfronteras med de europeiska grannspråken. Aktioner och mini-språklektioner planteras in på ovanliga ställen, främst i fritidssammanhang som i biografer och restauranger - exempelvis på servetter, tallriksunderlägg och bägare.

Resultat:
Befriat från skolkontexten används innovativa metoder som med lekfullhet och med glimten i ögat för in de främmande språken i vardagliga situationer. För att öppna upp intresset, bryta barriärer och övervinna blockeringar mot inlärning av främmande språk gäller principen - bort från skolbänken- ut i det verkliga livet-.

Partner:
Projektet genomförs i Skandinavien och Tyskland i samarbete med Vejle-skolan i Danmark och Bergens universitet i Norge.
Folder
Folder
Folder
Folder