Deutsch | English | Svenska | Dansk

Bundespresseamt: Cebit mässdeltagandeKund:
Bundespresseamt / Johanssen + Kretschmer

Uppgift:
Framställa åtgärder för regeringen under temat Tysklands som Europas innovationsmotor på CeBIT 2004-2005

Metod:
Formgivning av ett mässdeltagande, som ställer affärsmässiga och teknologiska innovationer under samma tak. Besökaren informeras genom utställningen om aktuella projekt, nya teknologiinitiativ, utbildningar och innovationer i Tyskland i ett samarbete mellan regeringen och forskningsministeriet.

Resultat:
Politiskt arbete som använder design som det sammanbindande elementet mellan olika teknologiska och affärsmässiga projekt för att övertyga och visa nya perspektiv och riktningar inom High-Tech och innovativa brancher.
Messestand
Messestand
Messestand