Deutsch | English | Svenska | Dansk

BRAK-Kampanjen



Kund:
Nationella juristsamfundet / Johanssen + Kretschmer Strategisk Kommunikation

Uppgift:
CHANGE processen ska med passande kommunikationshjälpmedel ledsaga och förbereda advokatsamfundet på juridiska förändringar. Uppfattningen om jurister som konservativa och förlegade ska förnyas till en mer modern och kundorienterad bild.

Metod:
En humoristisk, nästan självironisk kampanj som med aktuell design presenterar möjliga hinder och svårigheter i kontakten med kunden. Utveckling av enkla och kundorienterade instruktioner som erbjuder ett aktivt stöd i denna process: manualer, annonser som hjälper mottagaren att söka vidare information.

Resultat:
En förstärkning av juristens position, och därmed även för samfundet i allmänhet. Det nationella advokatsamfundet kan profilera sig som problemlösare i arbetsprocessen.
Anzeige
Anzeige
Flyer
Logo